Foster Kennedy Sendromu

Genellikle olfaktor oluk veya sfenoid kanat iç 1/3 yerleşimli lezyonlara bağlı (genellikle menenjiom)

Klasik Triadı:

  1. Aynı taraf anosmi
  2. Aynı taraf santral skotom ( optik sinir basısına bağlı optik atrofi ile birlikte)
  3. Karşı taraf papil ödem (KİBAS nedeniyle)

*Bazen tümörün orbitaya uzanımı nedeniyle aynı tarafta propitozis oluşur.

Araknoid Kistlerde Tedavi Endikasyonları

1. Klinik bulgular:
• Başka nedenler ile açıklanamayan büyük bir kistin eşlik
ettiği başağrısı,
• Kistin obstrüksiyonuna bağlı hidrosefali,
• Kist yerleşimine bağlı EEG ile doğrulanmış nöbet,
• Endokrinolojik ve görsel yakınmalar.
2. Radyolojik bulgular:
• Kitle etkisi, kist hacmi: Komşu subaraknoid mesafenin
silinmesi korteks ve giruslara bası etkisi tedavi edilmesini
gerektirebilir. Küçük bir kist bulgusuz ise müdahelesiz
bırakılabilirken, büyük bir kistte ise müdahele için
daha istekli olunabilir.

• Kemikte şekillendirme: Bu bulgular kistin, beyinde
boşluk dolduran bir sıvı olmasından öte yer kaplayan
kitle niteliğinde olmasının bir göstergesidir.
3. Yerleşim:
• Sellar-suprasellar, kuadrigeminal: Özellikle gelişme
çağında endokrin ve vizüel semptomların oluşmasının
önüne geçebilmek için erken müdahale edilebilir.
• Posterior fossa: Kitle etkisi ile obstrüktif hidrosefaliye
yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
• İnterhemisferik, konveksite: Nöbet ve korpus kallozum
basısına neden olabileceği düşünülmelidir.
• Temporal kistler nöbet nedeni olduğu zaman tedavi
endikasyonu gözden geçirilmelidir.
4. Yaş:
• Küçük yaşlarda tesbit edilmiş büyükçe bir kistin tedavi
endikasyonu ileri yaşlarda tesbit edilmiş benzer bir
kiste göre daha fazla olmalıdır.
5. Kistin büyüklüğü:
• Kitle etkisi çok az olsa bile küçük yaşlarda tesbit edilmiş
büyük bir orta hat veya posterior fossa kisti tedavi için
uygun olabilir.

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

Yukarı ↑