TLICS (Thoracolumbar injury classification and severity score)

tlics

tlics

tlics

Yorum bırakın

Kraniyoservikal bileşke

7776

http://emedicine.medscape.com/article/1260442-overview#showall

Yorum bırakın

Odontoid Proces

odontoid

http://emedicine.medscape.com/article/1260442-overview#showall

Yorum bırakın

Foster Kennedy Sendromu

Genellikle olfaktor oluk veya sfenoid kanat iç 1/3 yerleşimli lezyonlara bağlı (genellikle menenjiom)

Klasik Triadı:

  1. Aynı taraf anosmi
  2. Aynı taraf santral skotom ( optik sinir basısına bağlı optik atrofi ile birlikte)
  3. Karşı taraf papil ödem (KİBAS nedeniyle)

*Bazen tümörün orbitaya uzanımı nedeniyle aynı tarafta propitozis oluşur.

Yorum bırakın

BOS

bos

Yorum bırakın

Kraniyoservikal Bileşke

kraniyoservikal1

3

Yorum bırakın

Araknoid Kistlerde Tedavi Endikasyonları

1. Klinik bulgular:
• Başka nedenler ile açıklanamayan büyük bir kistin eşlik
ettiği başağrısı,
• Kistin obstrüksiyonuna bağlı hidrosefali,
• Kist yerleşimine bağlı EEG ile doğrulanmış nöbet,
• Endokrinolojik ve görsel yakınmalar.
2. Radyolojik bulgular:
• Kitle etkisi, kist hacmi: Komşu subaraknoid mesafenin
silinmesi korteks ve giruslara bası etkisi tedavi edilmesini
gerektirebilir. Küçük bir kist bulgusuz ise müdahelesiz
bırakılabilirken, büyük bir kistte ise müdahele için
daha istekli olunabilir.

• Kemikte şekillendirme: Bu bulgular kistin, beyinde
boşluk dolduran bir sıvı olmasından öte yer kaplayan
kitle niteliğinde olmasının bir göstergesidir.
3. Yerleşim:
• Sellar-suprasellar, kuadrigeminal: Özellikle gelişme
çağında endokrin ve vizüel semptomların oluşmasının
önüne geçebilmek için erken müdahale edilebilir.
• Posterior fossa: Kitle etkisi ile obstrüktif hidrosefaliye
yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
• İnterhemisferik, konveksite: Nöbet ve korpus kallozum
basısına neden olabileceği düşünülmelidir.
• Temporal kistler nöbet nedeni olduğu zaman tedavi
endikasyonu gözden geçirilmelidir.
4. Yaş:
• Küçük yaşlarda tesbit edilmiş büyükçe bir kistin tedavi
endikasyonu ileri yaşlarda tesbit edilmiş benzer bir
kiste göre daha fazla olmalıdır.
5. Kistin büyüklüğü:
• Kitle etkisi çok az olsa bile küçük yaşlarda tesbit edilmiş
büyük bir orta hat veya posterior fossa kisti tedavi için
uygun olabilir.

Yorum bırakın